ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-AEDM1D

STARTER ELEKTRONIK DIREKT MONOFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

 

Kodi Fuqia ne 230V Mbrojtja termike (A)
AEDM1D HP-0,5/3    KW-0,37/2,2  0,5 – 20

 

 

kartelë topografike elektronike

Pershkrimi

IP 55, kasete plastike,me dimensione 380x300x120mm
Celes per nderprerje rryme
Skede elektronike
Kontroll rryne ne TA
Trasformator per qarkun ndihmes 230/12V
Siguresa per qarkun ndihmes
Celes Man - 0 - aut
Bateri tampon dhe karikues baterie
Alarm visual dhe akustik
Alarm visual dhe akustik
Input per plluskuesin PLOT
Input per plluskuesin ON dhe OFF
Input per plluskuesin e punes
Input per plluskuesin e STOP
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (1F+N) 50 - 60 Hz
Deklarata e Konformitetit
Skeme elektrike
Manual perdorimi

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter
Kontakt ndihmes per klixon

Udhëzuesi i përdorimit ADAP-AEM bordi elektronik

 

 

Karakteristikat teknike

Rregullim I sensibilitetit te relese nivelit (1 - 50 kΩ)
Rregullimi elektronik I korrentit (1 - 22 A)
Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 - 10 sec.)
Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike
Celes MAN - 0 - AUT
Llampe sinjalizimi ON
Llampe sinjalizimi motorri ne funksion,problem motori
Llampe per alarm NIVELI MIN/PLOT
Output motorri me rele 30 A - 250V
Output alarmi me rele 16 A - 250V NO-C-NC
Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V)
Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
Kontroll inputeve kontrolluar nga software.
Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.
Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.
Mikroprocesor per antibllokim me software.
Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike
Mbrojte releje me varistor.
Input per mbrojtje te jashtme termike.
Input per pluskues pune, pluskues sigurie dhe pluskues per NIVELI FULL.