ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-AEDT

STARTER ELEKTRONIK DIREKT TREFAZORE

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojtia termike (A)
AEDT00750 HP-0,5/10    KW-0,37/7,5 0,5 – 32
AEDT01100 HP-0,5/15    KW-0,5/11  0,5 – 32

 

 

 

topographic electronic board

Pershkrimi

Panel elektrik per startin dhe mbrojtjen e nje pompe ose motorri trefaze, me sistem mbushjeje dhe zbrasje te kontrolluar nga MIKROPROCESOR me rele niveli te integruar dhe kontroll rryme elektronik te rregullueshem.
IP55, kasete plastike PVC , me dimensione 300x220x120mm
Celes per nderprerje rryme.
Leshues
Celes Man - 0 - aut
Skede elektronike
Lexues rryme me TA
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike
Manual perdorimi

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter

Udhëzuesi i përdorimit ADAP-AT400 bordi elektronik

 

 

Karakteristikat teknike

Rregullim I sensibilitetit te relese nivelit (1 - 50 kΩ)
Rregullimi elektronik I korrentit (1 - 32 A)
Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 - 10 sec.)
Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike
Celes MAN - 0 - AUT
Llampe sinjalizimi ON
Llampe sinjalizimi motorri ne funksion,problem motori
Llampe per alarm NIVELI MIN/PLOT
Output motorri me leshues
Output alarmi me rele 16 A - 250V NO-C-NC
Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V)
Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
Kontroll inputeve kontrolluar nga software.
Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.
Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.
Mbrojtje nga start fals/fikje te pompes.
Mikroprocesor per antibllokim me software.
Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike.
Mbrojte releje me varistor.
Input per mbrojtje te jashtme termike.
Input per pluskues pune, pluskues sigurie dhe pluskues per NIVELI FULL.