ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADMDCP

STARTER DIREKT MONOFAZE PER NJE POMPE PRESIONI

 

Kodi Fugia ne 230V Mbrojtja termike (A)
ADMDCP00037 HP-0,5    KW-0,37  2,5 – 4
ADMDCP00055 HP-0,75 KW-0,55  4 – 6
ADMDCP00075 HP-1    KW-0,75 5,5 – 8
ADMDCP00110 HP-1,5    KW-1,1 9 – 13
ADMDCP00150 HP-2    KW-1,5 10 – 16
ADMDCP00220 HP-3  KW-2,2 12 – 18

 

 

Pershkrimi

Panel elektromekanik
IP 55, kasete plastike PVC, me dimensione 300x220x120mm
Celes per nderpreje rryme
Transformator 230/24V per qarkun ndihmes
Baze mbajtese siguresash
Siguresa per qarkun ndihmes
Leshues dhe rele termike
Kondensator
Llampe sinjalizuese prezence rryme
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Celes Man - 0 - aut
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (F+N) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike