ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ATAT

STARTERA ME AUTOTRANSFORMATORE

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojtja termike (A) Permasat (mm)
ATAT00750 HP-10 KW-7,5 17,5 – 22 500x400x200
ATAT01100 HP-15 KW-11 25 – 32 500x400x200
ATAT01300 HP-17,5 KW-13 25 – 32 600x400x200
ATAT01500 HP-20 KW-15 30 – 40 600x400x200
ATAT01850 HP-25 KW-18,5 42 – 55 700x500x250
ATAT02200 HP-30 KW-22 42 – 55 700x500x250
ATAT02600 HP-35 KW-26 54 – 65 700x500x250
ATAT03000 HP-40 KW-30 64 – 82 800x600x250
ATAT03700 HP-50 KW-37 78 – 97 800x600x250
ATAT04500 HP-60 KW-45 78 – 97 1000x800x300
ATAT05500 HP-75 KW-55 90 – 110 1000x800x300
ATAT07500 HP-100 KW-75 140 – 190 1200x800x300
ATAT09000 HP-125 KW-90 175 – 280 1200x800x300
ATAT11000 HP-150 KW-110 175 – 280
ATAT13200 HP-180 KW-132 175 – 280
ATAT15000 HP-200 KW-150 200 – 310
ATAT18500 HP-250 KW-185 250 – 400
ATAT22000 HP-300 KW-220 310 – 500
ATAT26400 HP-350 KW-265 310 – 500
ATAT30000 HP-400 KW-300 430 – 700

 

 

Pershkrimi

IP55 kasete metalike
Celes per nderprerje rryme me siguresa
Ampermeter
Voltmeter
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
N°3 Leshues
Rele termike
Rele shkembimi e sigurie
Autotrasformator trefazore
Celes man-0-aut
Pulsant Start - stop
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Terminale
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike
Kohemates i perditshem ose javor

Aksesore

Rele niveli
Kohemates per rikthim rryme
Rele kontroll faze
Kohemates i perditshem ose javor

Produkte të ngjashme