ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADTDB

STARTER DIREKT TREFAZORE

 

 

Kodi Fuqia 400V Mbrojtia termike (A)
ADTDB00075 HP-1    KW-0,75  1,8 – 2,7
ADTDB00110 HP-1.5 KW-1,1  2,5 – 4
ADTDB00150 HP-2    KW-1,5 4 – 6
ADTDB00220 HP-3    KW-2,2 5,5 – 8
ADTDB00400 HP-4 – 5,5    KW-3 – 4 9 – 13
ADTDB00550 HP-7,5  KW-5,5 10 – 16
ADTDB00750 HP-10   KW-7,5 12 – 18
ADTDB01100 HP-15   KW-11 20 – 25
ADTDB01500 HP-20  KW-15 30 – 40

 

 

Pershkrimi

IP 55,kasete plastike PVC, me dimensione 380x300x120mm
Celes per nderprerje rryme
Ampermeter
Voltmeter
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Baze mbajtese siguresash
Leshues dhe rele termike
Celes Man - 0 - aut
Pulsant Start - stop
Llampe sinjalizuese ON
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e Konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Rele niveli
Kohemates per rikthim rryme
Rele kontroll faze