ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-AEDM

STARTERA ELEKTRONIKE DIREKTE MONOFAZE

 

 

Kodi Fuqia ne 230V Mbrojtia termike (A)
AEDM HP-0,5/3    KW-0,37 /2,2  0,5 – 20

 

 

Kartela elektronike topografike

Pershkrimi

Panel elektrik per startin dhe mbrojtjen e nje pompe ose motorri monofaze, me sistem mbushjeje dhe zbrasje te kontrolluar nga MIKROPROCESOR me rele niveli te integruar dhe kontroll rryme elektronik te rregullueshem.
IP55, kasete plastike PVC , me dimensione 300x220x120mm
Celes per nderprerje rryme.
Adaptim per kondensator (jo e perfshire)
Celes Man - 0 - aut
Skede elektronike
Lexues rryme me TA
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike
Manual perdorimi

Aksesore:

Ampermeter
Voltmeter
kondensator

Udhëzuesi i përdorimit ADAP-AEM bordi elektronik

 

 

Karakteristikat teknike

Rregullim I sensibilitetit te relese nivelit (1 - 50 kΩ)
Rregullimi elektronik I korrentit (1 - 22 A)
Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 - 10 sec.)
Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike
Celes MAN - 0 - AUT
Llampe sinjalizimi ON
Llampe sinjalizimi motorri ne funksion,problem motori
Llampe per alarm NIVELI MIN/PLOT
Output motorri me rele 30 A - 250V
Output alarmi me rele 16 A - 250V NO-C-NC
Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V)
Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
Kontroll inputeve kontrolluar nga software.
Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.
Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.
Mikroprocesor per antibllokim me software.
Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike
Mbrojte releje me varistor.
Input per mbrojtje te jashtme termike.
Input per pluskues pune, pluskues sigurie dhe pluskues per NIVELI FULL.