ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADM2D

STARTER DIREKT MONOFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

 

Kodi Fuqia ne 230V Mbrojtja termike (A)
ADM2D00075 HP-2×1    KW-2×0,75  5,5 – 8
ADM2D00110 HP-2×1.5 KW-2×1,1  9 – 13
ADM2D00150 HP-2×2    KW-2×1,5 10 – 16
ADM2D00220 HP-2×3    KW-2×2,2 12 – 18

 

 

Pershkrimi

Kasete plastike (fiberxhami) me dere trasparente dhe kontroporte, IP 66 , dimensione 550x460x260mm
Celes per nderprerje rryme
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Leshues dhe rele termike
N. 2 Celes Man - 0 - aut
Llampe sinjalizuese prezence rryme
N. 2 Llampe sinjalizuese ON
N. 2 Llampe sinjalizuese OFF
Siguresa per secilin motor
Rele per alternimin e pompave
Bateri tampon dhe karikues baterie
Alarm visual dhe akustik
Input per plluskuesin PLOT
Input per plluskuesin ON dhe OFF
Input per plluskuesin e punes
Input per plluskuesin e nderhyrjes se shpejte
Input per plluskuesin e STOP
Terminale
Voltazhi 230V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter
Numerues oresh
Kollone e vogel mbeshtetese
Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon