ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ATR

STARTERA STATIKE ME IMPEDANCE

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojtia termike (A) Përmasat (mm)
ATR00750 HP-10 KW-7,5 17,5 – 22 500x400x200
ATR01100 HP-15 KW-11 25 – 32 500x400x200
ATR01300 HP-17,5 KW-13 25 – 32 600x400x200
ATR01500 HP-20 KW-15 30 – 40 600x400x200
ATR01850 HP-25 KW-18,5 42 – 55 700x500x250
ATR02200 HP-30 KW-22 42 – 55 700x500x250
ATR02600 HP-35 KW-26 54 – 65 700x500x250
ATR03000 HP-40 KW-30 64 – 82 800x600x250
ATR03700 HP-50 KW-37 78 – 97 800x600x250
ATR04500 HP-60 KW-45 78 – 97 1000x800x300
ATR05500 HP-75 KW-55 90 – 110 1000x800x300
ATR07500 HP-100 KW-75 140 – 190 1200x800x300
ATR09000 HP-125 KW-90 175 – 280 1200x800x300
ATR11000 HP-150 KW-110 175 – 280
ATR13200 HP-180 KW-132 175 – 280
ATR15000 HP-200 KW-150 200 – 310
ATR18500 HP-250 KW-185 250 – 400
ATR22000 HP-300 KW-220 310 – 500
ATR26400 HP-350 KW-265 310 – 500
ATR30000 HP-400 KW-300 430 – 700

 

 

Pershkrimi

IP55 kasete metalike
Celes per nderprerje rryme
Ampermeter
Voltmeter
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Baze mbajtese siguresash
Leshues linje
Leshues starti
Rele termike
Rele shkembimi e sigurie
Impedance
Celes man-0-aut
Pulsant Start - stop
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Terminale
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Rele niveli
Kohemates per rikthim rryme
Rele kontroll faze
Kohemates i perditshem ose javor

Produkte të ngjashme