ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-AEDT1D

STARTER ELEKTRONIK DIREKT TREFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojtja termike (A)
AEDT1D00750 HP-0,5/10    KW-0,37 /7,5  0,5 – 32
AEDT1D01100 HP-0,5/15    KW-0,37 /11  0,5 – 32

 

 

kartelë topografike elektronike

Pershkrimi

IP 55, kasete plastike,me dimensione 380x300x120mm
Celes per nderprerje rryme
Skede elektronike
Kontroll rryne ne TA
Trasformator per qarkun ndihmes 400/12V
Siguresa per qarkun ndihmes
Celes Man - 0 - aut
Bateri tampon dhe karikues baterie
Alarm visual dhe akustik
Input per plluskuesin PLOT
Input per plluskuesin ON dhe OFF
Input per plluskuesin e punes
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Seme elektrike
Manual perdorimi

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter
Kontakt ndihmes per klixon

Udhëzuesi i përdorimit ADAP-AT400 bordi elektronik

 

 

Karakteristika teknike

Rregullim I sensibilitetit te relese nivelit (1 - 50 kΩ)
Rregullimi elektronik I korrentit (1 - 32 A)
Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 - 10 sec.)
Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike
Celes MAN - 0 - AUT
Llampe sinjalizimi ON
Llampe sinjalizimi motorri ne funksion,problem motori
Llampe per alarm NIVELI MIN/PLOT
Output motorri me leshues
Output alarmi me rele 16 A - 250V NO-C-NC
Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V)
Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
Kontroll inputeve kontrolluar nga software.
Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.
Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.
Mbrojtje nga start fals/fikje te pompes.
Mikroprocesor per antibllokim me software.
Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike.
Mbrojte releje me varistor.
Input per mbrojtje te jashtme termike.
Input per pluskues pune, pluskues sigurie dhe pluskues per NIVELI FULL.