ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADT2PP

STARTER DIREKT TREFAZE PER DY POMPA PRESIONI PUMP

 

Kodi Fugia ne 400V Mbrojtja termike (A)
ADT2PP0220 HP-2×3 KW-2×2,2 5,5 – 8
ADT2PP0300 HP-2×4 KW-2×3 9 – 13
ADT2PP0400 HP-2×5,5 KW-2×4 9 – 13
ADT2PP0550 HP-2×7,5 KW-2×5,5 10 – 16
ADT2PP0750 HP-2×10 KW-2×7,5 17 – 25
ADT2PP1100 HP-2×15 KW-2×11 21 – 26
ADT2PP1300 HP-2×17,5 KW-2×13 25 – 32
ADT2D1500 HP-2×20 KW-2×15 30 – 40

 

 

 

Pershkrimi

IP 55, PVC kasete plastike, di mensione380x300x120mm (nga 15 Hp deri 20 Hp kasete metalike 500x400x200mm)
Celes per nderprerje rryme
Transformator 400/24V per qark ndihmes
Siguresa per qarkun ndihmes
Siguresa per secilin motorr
Leshues per secilin motorr
Rele termike per secilin motorr
N.2 celes Man - 0 - Aut
N.2 llampa sinjalizuese ON
N.2 llampa sinjalizuese OFF
Llamper sinjalizuese presence rryme
Rele shkembimi dhe shpetimi
Input presues pune
Input presues shpetimi
Input per ppluskues Onn dhe OFF
Terminale dhe rekorde per kabell
Voltazhi 400V (3F) 50 - 60Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike