ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-AEDM2P

STARTERA ELEKTRONIKE DIREKTE MONOFAZE PER 2 POMPA OSE MOTORRE

topographic electronic board

 

Kodi Fuqia ne 230V Mbrojtia termike (A)
AEDM2P HP-0,5/3    KW-0,37/2,2  0,5 – 20

 

 

topographic electronic board

Pershkrimi

Panel elektronik per dy pompa ose motorra monofaze me vetepermbajtje , rele niveli , kontroll elektronik te rregullueshem korrenti dhe alternimin e motorreve.
IP55, kasete plastike PVC , me dimensione 300x220x120mm
Celes per nderprerje rryme.
Adaptim per kondensator (jo e perfshire)
Modalitet funksioni Man - 0 - aut
Skede elektronike
Lexues rryme me TA
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (1P+N) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike
Manual perdorimi

Akesesore

Kondensator

Udhëzuesi i përdorimit ADAP-SME bordi elektronik

 

 

Karakteristika teknike

Kontroll elektronik me mikroprocesor
Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike.
Testim inputi (RL) dhe (LMIN) me led paralajmerimi
Alternimi pompave me vonese mes nisjes se dy pompave
Pulsant AUT/OFF/RESET
Memorie jo e qendrueshme
Memorie jo e qendrueshme
Indikatore me led sinjalizimi per presence rryme , alarm , rele niveli rezistente , plluskues sigurie , mbitension motorri , funnksion automatik .
Ndjeshmeria e relese se nivelit e rregullueshme (2 - 20 kW)
Kontroll elektronik I rrymes Max me TA
Impostim I korrentit te motorrit e ndare per secilin motor (1 - 22A)
Impostimi I voneses se fikjes se pompes 1 dhe pompes 2 (0 - 120 sec.)
Impostimi I voneses se ndezjes se pompes 2 (0 - 20 sec.)
Impostimi nderhyrje e vonuar mbrojtje elektronike (0 - 10 sec.) e ndare per secilin motorr
Impostimi relese se nivelit ne mbushje/sbrazje
Vonese se aktivizimit te relese se nivelit static (0,1 - 2 sec.)
Mundesi e perdorimit te mbrojtjeve termike te kontrolluar nga mikroprocesore.
Output alarmi me rele 12A - 250V NO/C/NC
Inpute per kontrolle te jashtme per presues dhe plluskues me tension te ulet (5V)
Rryme shume e ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
Input per rele niveli e iziluar galvanikisht
Inpute No-bouncing te kontrolluar nga software
Mbrojtje e ndezje/fikje te shpejte te pompave.
Stop/start sekuencial I pompave
Mbrojtje me siguresa te ndara per secilen motor.