ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ATST

STARTER YLL-TREKENDESH

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojtja termike (A) Dimensione (mm)
ATST00400 HP-5,5    KW-4  4 – 6 500x400x200
ATST00550 HP-7,5 KW-5,5  5,5 – 8 500x400x200
ATST00750 HP-10    KW-7,5 9 – 13 500x400x200
ATST01100 HP-15    KW-11 9 – 13 500x400x200
ATST01300 HP-17,5    KW-13 10 – 16 500x400x200
ATST01500 HP-20  KW-15 12 – 18 500x400x200
ATST01850 HP-25   KW-18,5 12 – 18 600x400x200
ATST02200 HP-30   KW-22 20 – 25 600x400x200
ATST02600 HP-35  KW-26 20 – 25 600x400x200
ATST03000 HP-40 KW-30 30 – 40 600x400x200
ATST03700 HP-50 KW-37 30 – 40 700x500x250
ATST04500 HP-60 KW-45 42 – 55 700x500x250
ATST05500 HP-75 KW-55 54 – 65 800x600x250
ATST07500 HP-100 KW-75 78 – 97 800x600x250
ATST09000 HP-125 KW-90 90 – 110 1000x800x300
ATST11000 HP-150 KW-110 110 – 140 1000x800x300
ATST13200 HP-180 KW-132 140 – 190
ATST15000 HP-200 KW-150 140 – 190
ATST18500 HP-250 KW-185 175 – 280
ATST22000 HP-300 KW-220 175 – 280
ATST26400 HP-350 KW-265 200 – 310
ATST30000 HP-400 KW-300 250 – 400

 

 

Pershkrimi

IP55 kasete metalike
Celes per nderprerje rryme
Ampermeter
Voltmeter
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Baze mbajtese siguresash
Leshuesh linje
Leshues Yll
Leshues Trekendesh
Rele termike
Rele shkembimi Yll-Trekendesh
Celes Man - 0 - aut
Pulsant Start - stop
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Llampe Trekendesh
Terminale
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e Konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Rele niveli
Kohemates per rikthim rryme
Rele kontroll faze
Kohemates i perditshem ose javor

Produkte të ngjashme