ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-AEDM2D

STARTER ELEKTRONIK DIREKT MONOFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

 

Kodi Fuqia ne 230V Mbrojtja termike (A)
AEDM2D HP-0,5/3    KW-0,37/2,2  0,5 – 20

 

kartelë topografike elektronike

Pershkrimi

IP 55, kasete plastike,me dimensione 380x300x120mm
Celes per nderprerje rryme
Skede elektronike
Kontroll rryne ne TA
Trasformator per qarkun ndihmes 230/12V
Siguresa per qarkun ndihmes
Modalitet funksioni Man - 0 - aut
Alternim ( i intergruar )
Bateri tampon dhe karikues baterie
Alarm visual dhe akustik
Input per plluskuesin PLOT
Input per plluskuesin ON dhe OFF
Input per plluskuesin e punes
Input per plluskuesin e STOP
Input per plluskuesin e nderhyrjes se shpejte
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (1F+N) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike
Manual perdorimi

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter
N.2 Kontakte ndihmese per klixon

Udhëzuesi i përdorimit ADAP-SME bordi elektronik

 

 

Karakteristikat teknike

Kontroll elektronik me mikroprocesor
Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike.
Testim inputi (RL) dhe (LMIN) me led paralajmerimi
Alternimi pompave me vonese mes nisjes se dy pompave
Pulsant AUT/OFF/RESET
Memorie jo e qendrueshme
Memorie jo e qendrueshme
Indikatore me led sinjalizimi per presence rryme , alarm , rele niveli rezistente , plluskues sigurie , mbitension motorri , funnksion automatik .
Ndjeshmeria e relese se nivelit e rregullueshme (2 - 20 kW)
Kontroll elektronik I rrymes Max me TA
Impostim I korrentit te motorrit e ndare per secilin motor (1 - 22A)
Impostimi I voneses se fikjes se pompes 1 dhe pompes 2 (0 - 120 sec.)
Impostimi I voneses se ndezjes se pompes 2 (0 - 20 sec.)
Impostimi nderhyrje e vonuar mbrojtje elektronike (0 - 10 sec.) e ndare per secilin motorr
Impostimi relese se nivelit ne mbushje/sbrazje
Vonese se aktivizimit te relese se nivelit static (0,1 - 2 sec.)
Mundesi e perdorimit te mbrojtjeve termike te kontrolluar nga mikroprocesore.
Output alarmi me rele 12A - 250V NO/C/NC
Inpute per kontrolle te jashtme per presues dhe plluskues me tension te ulet (5V)
Rryme shume e ulet ne inpute (< di 0,5 mA)
Input per rele niveli e iziluar galvanikisht
Inpute No-bouncing te kontrolluar nga software
Mbrojtje e ndezje/fikje te shpejte te pompave.
Stop/start sekuencial I pompave
Mbrojtje me siguresa te ndara per secilen motor.