ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-APEM

UNI EN 12845 NORMA TRE-FAZE DIREKT STARTER PER POMPAT PILOT NE GRUPET ANTI-ZJARR

 

topographic electronic board

Pershkrimi

Kasete metalike, IP55, me madhesi te pershtatshme
Celes per nderprerje rryme me madhesi te pershtatshme
Leshues me madhesi te pershtatshme
Skeda elektronike AT400S sic percaktohet ne lidhje
Transformator amperometrik;
Kabulli dhe terminalet
Voltazhi 400V (3F + N) 50 - 60Hz
Deklarata e konformitetit
Skema elektrike
Grafikat mund te jene te personalizuara sipas porosise suaj

 

Kodi Fuqia ne 400V Permasat (mm)
APEM00750 HP-0,5/10    KW-0,37/7,5  400x300x200

 

 

Udhëzues manual bordi elektronik ADAP-APEM

 

 

Karakteristika teknike

Input rrjeti 400±10% V~, 50÷60 Hz;

Rregullimi elektronik I korrentit (1 – 32 A)

 

Rregullimi I nderhyrjes se vonuar per mbrojtjen nga mbingarkesa (0 – 10 sec.)

Inpute te mbrojtura nga shkarkime elektrike dhe elektrostatike.

Celes MANUAL/OFF/AUTO.

Llampe sinjalizimi ON.

Llampe sinjalizimi motorri ne funksion/problem motori.

Output motorri me leshues.

Output alarmi me rele 16A 250V NA-C-NC..

Input kontroll te jashtem tension te ulet (5V).

Korrent shum I ulet ne inpute (< di 0,5 mA).

Kontroll inputeve kontrolluar nga software.

Kontroll per start fals per mungese te perkohshme te korrentit.

Manaxhim I startit automatic , me ardhjen e korrentit.

Mbrojtje nga start fals/fikje te pompes.

Mikroprocesor per antibllokim me software.

Mbrojtje me siguresa dhe varistor per motorrin dhe skeden elektronike.

Mbrojtje releje me varistor.

Input per mbrojtje te jashtme termike.

Input per pluskues pune.

Input per pluskues sigurie.