ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-REM2

UNI EN 12845 NORMA SIRENE AKUSTIKE DHE VIZUALE E ALARMIT

 

 

Kodi Fuqia ne 230V Permasat (mm)
REM20000 HP-   KW-  380x320x120

 

 

Pershkrimi

Kaseta ne PVC, IP55 dimension i pershtatshem
Celes bipolar per nderprerje rryme me madhesi te pershtatshme
Rele qe menaxhojme skeden per alarmin
Transformator 230V-12V per lidhjet ndihmese te qarkut
Siguresa ndihmese
Butoni i fikjes se sirenes
Llampa e prezences se rrjetit
Bateri rezerve
Karikues
Sirena alarmi tipi "A"
Sirena alarmi tipi "B"
Kabulli dhe terminalet
Deklarata e konformitetit
Skema elektrike