ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADTD

STARTERA ELEKTROMEKANIKE TREFAZE

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojta termike (A)
ADTD00075 HP-1    KW-0,75  1,8 – 2,7
ADTD00110 HP-1.5 KW-1,1  2,5 – 4
ADTD00150 HP-2    KW-1,5 4 – 6
ADTD00220 HP-3    KW-2,2 5,5 – 8
ADTD00400 HP-4    KW-3 9 – 13
ADTD00400 HP-5,5    KW-4 9 – 13
ADTD00550 HP-7,5  KW-5,5 10 – 16
ADTD00750 HP-10   KW-7,5 12 – 18
ADTD01100 HP-15   KW-11 20 – 25
ADTD01300 HP-17,5  KW-13 25 – 32
ADTD01500 HP-20  KW-15 30 – 40
ADTD01850 HP-25  KW-18.5 42 – 55
ADTD02200 HP-30  KW-22 42 – 55
ADTD02600 HP-35  KW-26 54 – 65
ADTD03000 HP-40  KW-30 64 – 82
ADTD03700 HP-50  KW-37 78 – 97

Pershkrimi

IP 55, kasete metalike,me dimensione 400x300x200mm (500x400x200mm prej 20 ne 50 Hp)
Celes per nderprerje rryme
Ampermeter
Voltmeter
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Baze mbajtese siguresash
Leshues dhe rele termike
Celes Man - 0 - aut
Pulsant Start - stop
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e Konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Rele niveli
Kohemates per rikthim rryme
Rele kontroll faze
Kohemates i perditshem ose javor