ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADT2D

STARTER DIREKT TREFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

 

Code Power at 400V Thermal Protection (A)
ADT2D0220 HP-2×3 KW-2×2,2 5,5 – 8
ADT2D0300 HP-2×4 KW-2×3 9 – 13
ADT2D0400 HP-2×5,5 KW-2×4 9 – 13
ADT2D0550 HP-2×7,5 KW-2×5,5 10 – 16
ADT2D0750 HP-2×10 KW-2×7,5 17 – 25
ADT2D1100 HP-2×15 KW-2×11 21 – 26
ADT2D1300 HP-2×17,5 KW-2×13 25 – 32
ADT2D1500 HP-2×20 KW-2×15 30 – 40

 

 

Pershkrimi

Kasete plastike (fiberxhami) me dere trasparente dhe kontroporte, IP 66 , (3—10 Hp 550x460x260mm dhe nga 12,5—20 Hp 700x590x260mm )
Celes per nderprerje rryme
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Leshues dhe rele termike
N. 2 Celes Man - 0 - aut
Llampe sinjalizuese prezence rryme
N. 2 Llampe sinjalizuese ON
N. 2 Llampe sinjalizuese OFF
Siguresa per secilin motor
Rele per alternimin e pompave
Bateri tampon dhe karikues baterie
Alarm visual dhe akustik
Input per plluskuesin PLOT
Input per plluskuesin ON dhe OFF
Input per plluskuesin e punes
Input per plluskuesin e nderhyrjes se shpejte
Input per plluskuesin e STOP
Terminale
Voltazhi 230V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e Konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter
HNumerues oresh
Kollone e vogel mbeshtetese
Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon