ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADM1D

STARTER DIREKT MONOFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

 

Kodi Fuqia ne 230V Mbrojtia termike (A)
ADM1D00075 HP-1    KW-0,75  5,5 – 8
ADM1D00110 HP-1.5 KW-1,1  9 – 13
ADM1D00150 HP-2    KW-1,5 10 – 16
ADM1D00220 HP-3    KW-2,2 12 – 18

 

 

Pershkrimi

IP 55, kasete plastike,me dimensione 380x300x120mm
Celes per nderprerje rryme
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Leshues dhe rele termike
Celes Man - 0 - aut
Llampe sinjalizuese prezence rryme
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Bateri tampon dhe karikues baterie
Alarm visual dhe akustik
Input per plluskuesin PLOT
Input per plluskuesin ON dhe OFF
Input per plluskuesin e punes
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 230V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Ampermeter
Voltmeter
Kasete plastike me porte xhami dhe kontraporte IP66, (ju lutem , kontakoni zyren teknike )
Kasete metalike IP55, (ju lutem , kontaktoni zyren teknike)
Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon