ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ADTDS

STARTER DIREKT TREFAZORE

 

 

Kodi Fuqia ne 400V Mbrojta termike (A)
ADTDS00075 HP-1    KW-0,75  1,8 – 2,7  
ADTDS00110 HP-1.5 KW-1,1  2,5 – 4  
ADTDS00150 HP-2    KW-1,5 4 – 6  
ADTDS00220 HP-3    KW-2,2 5,5 – 8  
ADTDS00400 HP-4 – 5,5    KW-3 – 4 9 – 13  
ADTDS00550* HP-7,5  KW-5,5 10 – 16  
ADTDS00750* HP-10   KW-7,5 12 – 18  
ADTDS01100* HP-15   KW-11 20 – 25  
ADTDS01500* HP-20  KW-15 30 – 40  

 

 

Pershkrimi

IP 55, kasete plastike PVC, me dimensione 240x190x90mm
Leshues dhe rele termike
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Celes Man - 0 - aut
Terminale dhe klema per kabell
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e Konformitetit
Skeme elektrike

Aksesore

Rele niveli
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V

(*) – Kasete plastike PVC, me dimensione 300x220x120mm

Per shtim te trasformatorit dhe te relese se nivelit , kasete 300x220x120mm