ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania
ensqit
00355 674705037 Hen - Pre 07:30 - 18:00 Shtn 7:30-12:00 Rruga Halit Bajraktari Shkoder - Albania

ADAP-ATIN

STARTERA ME INVERTER

 

Kodi Fuqia ne 400V

Permasat (mm)

ATSS00110 HP-1,5 KW-1,1 500x400x200
ATSS00150 HP-2,2 KW-1,5 500x400x200
ATSS00220 HP-3 KW-2,2 500x400x200
ATSS00300 HP-4 KW-3 500x400x200
ATSS0040 HP-5,5 KW-4 600x400x200
ATSS00550 HP-7,5 KW-5,5 600x400x200
ATSS00750 HP-10 KW-7,5 600x400x200
ATSS01100 HP-15 KW-11 700x500x250
ATSS01300 HP-17,5 KW-13 700x500x250
ATSS01500 HP-20 KW-15 800x600x250
ATSS01850 HP-25 KW-18,5 800x600x250
ATSS02200 HP-30 KW-22 1000x600x300
ATSS03000 HP-40 KW-30 1000x600x300
ATSS03700 HP-50 KW-37 1200x800x300
ATSS04500 HP-60 KW-45
ATSS05500 HP-75 KW-55
ATSS07500 HP-100 KW-75
ATSS09000 HP-125 KW-90
ATSS11000 HP-150 KW-110
ATSS13200 HP-180 KW-132
ATSS16000 HP-220 KW-160

 

 

Pershkrimi

IP55 kasete metalike
Celes per nderprerje rryme me siguresa
Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
Siguresa per qarkun ndihmes
Llampe sinjalizuese
Inverter
Tastiere distante
Programacioni
Celes 0-1
Llampe sinjalizuese ON
Llampe sinjalizuese OFF
Ventilator për ventilim të detyruar
Terminale
Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
Deklarata e konformitetit
Skeme elektrike
Manual perdorimi

Aksesore

Rele niveli
Kohemates per rikthim rryme
Kohemates i perditshem ose javor
Shnderrues presioni
Mates fuqie
Potentiometer

Produkte të ngjashme